Home Usługi EXECUTIVE OUTPLACEMENT
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

Executive Outplacement

Po ponad 3 miesiącach korzystania z programu firmy DBM uważam, że jest on ze wszech miar godny polecenia wszystkim menedżerom, których sytuacja zmusza do zaoferowania na rynku pracy swej osoby. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie! Program outplacement firmy DBM pozwala: uporządkować myśli i emocje, przeprowadzić "inwentaryzację" zdarzeń i osiągnięć, przygotować CV.
Pomaga również poznać najnowsze zasady gry na rynku pracy, przygotować strategię 'akwizycji' własnej osoby i wykonać z własnej inicjatywy podstawowe zadanie - znalezienia nowego wyzwania na menedżerskim stanowisku. DBM od początku podkreślało, że wszystkie decyzje są i będą decyzjami moimi,a nie DBM! Tym mnie "kupili", bo który z menedżerów może zaakceptować sytuację, że ktoś inny będzie podejmować za niego decyzje.

General Manager
międzynarodowy koncern branży technicznej

DBM prowadzi programy outplacement dla najwyższej kadry kierowniczej w Polsce od 2001 roku. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy z C-level rozumiemy, że wyzwania doświadczonego menedżera na karierowym zakręcie nie ograniczają się do, skądinąd potrzebnych, wysiłków na rzecz nawiązania kontaktów z kluczowymi firmami executive search czy bezpośrednio z radami nadzorczymi firm. Z doświadczenia wiemy również, że przemyślane i sensowne odbudowanie kariery po odejściu z ostatniej firmy nie jest w przypadku dyrektorów i członków zarządów zadaniem na kilka dni czy kilka tygodni.

Podejście i program DBM

Osoby odchodzące w sposób nagły i zaskakujący z najwyższych stanowisk mierzą się zazwyczaj z zestawem wyzwań, których natężenie w każdym przypadku jest inne. Stąd, każdy indywidualny program menedżerski jest starannie planowany, a jego przebieg jest zależny od indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego z uczestników. Na podstawie naszych doświadczeń możemy jednak wyróżnić kilka elementów, które z różną intensywnością pojawiają się niemal zawsze.

  • Godzenie się ze zmianą i analiza sytuacji więcej >
  • Ukierunkowanie i wybór właściwej kontynuacji kariery więcej >
  • Strategia działań więcej >
  • Wyzwania wizerunkowe więcej >
  • Wyzwania informacyjne i operacyjne więcej >
  • Negocjacje i decyzje więcej >

Metoda DBM

DBM wspiera swoich Klientów z najwyższych stanowisk menedżerskich poprzez:
Proces executive outplacement