Home Usługi EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

DBM Executive & Business Coaching

6-miesięczny program DBM Executive Coaching, z którego korzystałem był dla mnie niesamowitym doświadczeniem, przede wszystkim w zakresie otrzymywania informacji zwrotnej. Większe otwarcie się przeze mnie na opinie innych okazało się istotne dla mnie nie tylko jako menedżera, ale także w prywatnej sferze mojego życia. To właśnie jest tym, co między innymi pozostanie z tego coachingu na dłużej. Mam tu na myśli lepsze rozumienie interakcji, które zachodzą między mną, a innymi ludźmi. Ponadto jestem bardziej świadomy tego jak profesjonalnie powinno się motywować podwładnych, aby angażowali się w konkretne zadania, procesy i projekty. Udało mi się zminimalizować niepokoje wśród zespołu, spowodowane przeprowadzanymi restrukturyzacjami. Cały proces zmian był przewidywalny, a fakt, że był zrozumiały dla pracowników sprawił, że nie spotkał się on z takim sprzeciwem, jaki miał miejsce wcześniej.

Paweł Lipiński
Plant Manager

Jako konsultanci i coachowie z wieloletnią praktyką w pracy z menedżerami, jesteśmy w DBM świadomi wyzwań, jakie stają przed współczesnym liderem. Nasze praktyczne doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i biznesem, pomagają nam doskonale rozumieć nieuniknioną "samotność szefa" w mierzeniu się z tymi wyzwaniami. Są dylematy lidera, którymi nie podzieli się nawet z najbardziej zaufanymi współpracownikami. Są też obszary rozwoju osobistego, które da się rozwijać wyłącznie w formie indywidualnej pracy z profesjonalnym, doświadczonym coachem.

DBM Executive & Business Coaching

  • Poprawa umiejętności przywódczych
  • Zwiększenie osobistej produktywności
  • Rozwój podległych ludzi i zespołów
  • Skuteczniejsze prowadzenie biznesu
  • Wyeliminowanie nieefektywnych zachowań

 

Programy coachingu indywidualnego DBM są przeznaczone dla najwyższej kadry zarządzającej (Executive Coaching) oraz menedżerów pozostałych szczebli (Business Coaching). Celem i przedmiotem pracy w coachingu DBM są wymierne rezultaty biznesowe lub dające się zaobserwować i obiektywnie ocenić pozytywne zmiany w zachowaniu Klienta.

 

Metoda i proces DBM Executive & Business Coaching

W trakcie programu coachingu indywidualnego DBM Klient przechodzi z pomocą coacha przez cztery fazy refleksji i działania: Awareness, Analysis, Action i Achievement.

Programy coachingu indywidualnego DBM, w odróżnieniu od najczęściej spotykanych na rynku serii sesji indywidualnych, są procesem obejmującym precyzyjnie zaplanowaną sekwencję wydarzeń. Ważnym elementem tego procesu są:

 

Zindywidualizowany, a jednocześnie ujęty w sprawdzone ramy proces coachingu DBM, gwarantuje powiązanie celów Klienta z oczekiwaniami przełożonych i potrzebami organizacji finansującej program.