Home Usługi KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

Kierowanie karierami talentów

DBM Polska ma na koncie największą liczbą zrealizowanych w Polsce indywidualnych programów kontynuacji kariery. Jako konsultanci i coachowie kariery na co dzień pracujemy z menedżerami i specjalistami dokonującymi przełomowych zmian w swoich karierach zawodowych. Doskonale rozumiemy wagę świadomej polityki organizacji w kształtowaniu kariery swoich najcenniejszych pracowników. Zauważamy też, że kluczową rolę odgrywają przełożeni, których chęć i umiejętność profesjonalnego zainteresowania się karierą pracownika decyduje o tym czy jego talent zostanie dobrze wykorzystany, a ryzyko przedwczesnego odejścia z firmy ograniczone do minimum.

Cele programów kierowania karierami talentów

  • Przygotowanie przełożonych do prowadzenia profesjonalnej rozmowy na temat aspiracji karierowych pracowników
  • Dostosowanie stylu kierowania talentami do typu karier wybieranych przez osoby o wysokim potencjale
  • Włączenie przełożonych w aktywne planowanie i wdrażanie, ścieżek karier swoich podwładnych
  • Retencja talentów poprzez identyfikację i adekwatną odpowiedź na wczesne sygnały spadku satysfakcji z pracy

 

Programy kierowania karierami talentów są przeznaczone dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz menedżerów i specjalistów HR.

Podejście DBM

W programach kierowania karierami talentów wykorzystujemy doświadczenia konsultantów DBM Polska zdobyte w pracy kilkoma tysiącami naszych klientów programów kontynuacji kariery. Zdając sobie sprawę, że dzisiejszy rynek stwarza osobom o najwyższym potencjale wiele atrakcyjnych alternatyw, pomagamy menedżerom w zauważaniu kluczowych czynników kształtujących karierę i sukces utalentowanego pracownika w ramach organizacji.

Posługujemy się oryginalną, opracowaną przez specjalistów DBM typologią karier, identyfikując cztery główne sposoby, w jaki osoby o wysokim potencjale podążają swoją drogą zawodową:

WSPINANIE SIĘ SPECJALIZACJA RÓŻNORODNOŚĆ AUTONOMIA

 

W programach kierowania karierami talentów uczymy menedżerów jak trafnie zidentyfikować typ kariery wybierany przez pracownika, a następnie dostosować metodę kierowania, w tym w szczególności motywowania i rozwijania kompetencji, do wewnętrznej logiki określonego typu kariery.

 

Metoda i proces DBM

Programy kierowania karierami talentów DBM, w odróżnieniu od innych spotykanych na rynku programów skierowanych bezpośrednio do talentów, są procesem rozwojowym dla ich przełożonych. Jego celem jest wyposażenie menedżerów w kompetencje pozwalające im stawać się, w możliwym zakresie, coachami kariery dla swoich podwładnych. Ważnym elementem tego procesu są:

Do pracy z zespołami włączamy, w zależności od potrzeb grupy, również inne metody obejmujące coaching umiejętności zespołowy lub indywidualny.

Efektem programów kierowania karierami talentów DBM jest przede wszystkim skuteczniejsze zarządzenie karierami najcenniejszych osób w organizacji i istotne zwiększenie szansy na optymalne i trwałe wykorzystanie ich potencjału. Programy przyczyniają się do utrzymania (retencji) talentów, a dla menedżerów okazują się dobrą szkołą kierowania wymagającymi pracownikami.