Home Usługi OUTPLACEMENT GRUPOWY
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

Grupowe programy outplacement

"Renato, Dziękuje Ci za wsparcie i pomoc w znalezieniu nowej pracy. Dzięki Twoim uwagom i spostrzeżeniom łatwiej mi było uwierzyć w swoje możliwości i odnaleźć się w nowej sytuacji. Całemu zespołowi DBM dziękuję zaprzesyłane informacje o rynku, oferty pracy i szkolenia."

"Bardzo dziękuję za wspierającego maila, z pewnością będę zaglądać na stronę DBM w sprawie ofert, prześlę również poprawione CV, weryfikacja oraz konsultacja na temat rozmowy kwalifikacyjnej się z pewnością przyda (...) bardzo dziękuję za chęci i z mojej strony jestem chętna do dalszej współpracy."

"Najbardziej wartościowe było dla mnie ukazanie przydatnych materiałów, podanie konkretnych przykładów; dowartościowanie osoby poszukującej pracy; wyodrębnienie wraz z naciskiem na najważniejsze sytuacje, jakie mogą nas spotkać podczas rozmów z przyszłym pracodawcą."

uczestnicy programu outplacementu grupowego

 

 

Programy grupowe są zwykle realizowane dla grup od kilku do kilkuset pracowników, z którymi firmy są zmuszone rozstać się z różnych powodów biznesowych. Z założenia serwis ten ma na celu wsparcie osób odchodzących z firmy w procesie dalszego rozwoju zawodowego. Tak zdefiniowany cel jest realizowany poprzez aktualizację wiedzy na temat bieżących trendów rynku pracy, zwiększenie umiejętności skutecznego prowadzenia przez uczestników poszukiwania nowych opcji dalszego rozwoju zawodowego oraz aktywne działania DBM w zakresie docierania do ofert pracy adekwatnych do kwalifikacji Klientów. Nazwa "grupowy" oznacza, że część z powyższych działań jest realizowana w formie aktywności grupowych np.: warsztatów, szkoleń, czy prowadzonych na rzecz całej grupy analiz rynku.

Cele programu

Opracowane przez DBM i każdorazowo dopasowane do potrzeb danej grupy pracowników grupowe programy outplacement pozwalają na:

  • Trafne zdefiniowanie możliwych kierunków poszukiwań nowej pracy wynikających z doświadczeń zawodowych Uczestników i aktualnej sytuacji na rynku pracy
  • Przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy i lepszego zaprezentowania swoich kwalifikacji i osiągnięć zarówno na poziomie CV jak i podczas rozmów z pracodawcą
  • Skrócenie czasu poszukiwań pracy dzięki zastosowaniu efektywnych i sprawdzonych metod docierania do ofert i firm docelowych
  • Przygotowanie do rozmów o warunkach pracy
  • Pozyskanie informacji dotyczących uruchomienia i prowadzenia własnej firmy

Podejście DBM

Realizowane przez nas programy outplacementu grupowego zakładają ścisłą współpracę DBM z Uczestnikiem i pełne zaangażowanie obu stron w działania związane z poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych. Klienci wielokrotnie doceniają wagę praktycznego podejścia oraz doradztwa mocno osadzonego w polskich, a często rowniez ich lokalnych, realiach.

W pierwszej fazie projektu realną wartością dla Uczestników takich programów jest wsparcie emocjonalne, jakie płynie z konkretnych działań dających wymierne efekty. Są to: praca nad osiągnięciami podnosząca samoocenę i bardzo konkretnie przygotowująca do rozmowy z pracodawcą o własnych kompetencjach, profesjonalne CV, informacje o rynku, firmach i oferty pracy. Dla wielu osób z poziomu operacyjnego cenne bywa wsparcie administracyjne przy redagowaniu dokumentów, czy korzystaniu z poczty elektronicznej, czasami niedostępnej w domu.

Wyróżnikiem DBM jest mocne akcentowanie działań związanych z docieraniem do ukrytego rynku pracy poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami. Dzięki temu nawet w małych lokalizacjach, gdzie z definicji jest mniej dużych firm aktywnie na zewnątrz poszukujących pracowników, jesteśmy w stanie dotrzeć do nawet kilkuset ofert pracy miesięcznie sprofilowanych do operacyjnych stanowisk produkcyjnych czy administracji.

Metoda DBM

Zasadniczą część outplacementu grupowego stanowią następujące działania