Home Usługi PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

Przywództwo i nawigacja w zmianie

Po warsztatach "Przywództwo i nawigacja w zmianie" nasi pracownicy mieli sobie więcej energii, czuli się upełnomocnieni do działania i lepiej przygotowani do radzenia sobie ze zmianami wprowadzanymi w firmie, które miały uczynić ją bardziej konkurencyjną.

Przychodzili z informacją zwrotną do działu personalnego, że czas spędzony na szkoleniu był czasem dobrze wykorzystanym

Director of Human Resource
firma produkcyjna

DBM jest światowym liderem od ponad 40 lat specjalizującym się w tzw. Transition Management, czyli wspieraniu firm, ludzi i zespołów w przechodzeniu przez trudne zmiany. Dzięki ekspertyzie, którą posiadamy i rozległemu doświadczeniu w konsultingu i coachingu, doskonale rozumiemy, że moment podjęcia decyzji o zmianie, jej zaplanowanie i ogłoszenie - a często nawet formalne wprowadzenie w życie - stanowią dopiero punkt wyjścia do jej faktycznego wdrożenia. Krytycznym, choć często niedocenianym, czynnikiem dla powodzenia zmiany okazuje się nie tyle jej strukturalna czy procesowa trafność, co zdolność do pozyskania dla niej zrozumienia i zaangażowania objętych nią ludzi.

Programy DBM, mające na celu pomoc w umiejętnym kierowaniu i nawigacją w zmianie (Leading Through Organizational Change czyli LTOC i Navigating Through Organizational Change, czyli NTOC) obejmują dwudniowe lub jednodniowe warsztaty, krótsze sesje kontynuacji oraz konsultacje i sesje indywidualne dla liderów kierujących zespołami w zmianie.


Programy LTOC i NTOC wspierają menedżerów i zespoły w zmianie na kilku płaszczyznach:

  • Przygotowują menedżerów do przeprowadzenia swoich zespołów przez trudne zmiany
  • Pomagają zespołom i ich liderom wypracować nowe cele i sposoby pracy, adekwatne do zmian w procesach lub strukturze, które się dokonały
  • Stwarzają okazję do refleksji i dostosowania stylu przywództwa do zmienionych warunków kierowania ludźmi i biznesem
  • Wzmacniają przekonanie i motywację pracowników do konstruktywnego angażowania się w ważne zmiany
  • Pomagają odbudować morale osób pozostałych w organizacjach po restrukturyzacjach obejmujących zwolnienia

 

Programy DBM LTOC są przeznaczone dla kadry kierującej i wdrażającej zmiany, zaś DBM NTOC dla zespołów objętych zmianami.

Podejście DBM

Pracując z organizacjami w zmianie, uwzględniamy naturalny proces psychologiczny i społeczny, który dokonuje się w ludziach i zespołach, zobrazowany krzywą zmiany:

 

Szczególne miejsce w naszych programach zajmują liderzy, którzy zarówno inicjują lub autoryzują wobec swoich zespołów dokonujące się zmiany, a jednocześnie sami są tymi zmianami objęci i doświadczają ich konsekwencji.

Metoda i proces DBM LTOC i NTOC

Programy DBM LTOC i NTOC obejmują zaplanowaną sekwencję wydarzeń grupowych i indywidualnych pozwalającą na towarzyszenie i wspieranie Klientów przez cały okres wdrażania zmiany oraz doświadczania jej pierwszych efektów:

 

Rezultatem programów DBM kierowania i nawigowania w zmianie jest nie tylko lepsze zrozumienie zmiany i uspokojenie nastrojów, ale też kompleksowa pomoc w jak najszybszym i najlepszym zaadoptowaniu się do nowej sytuacji. Dzięki wsparciu DBM uczestnicy LTOC/ NTOC identyfikują wymierne cele i wskaźniki, których osiąganie ukazuje biznesowy sens przeprowadzonej zmiany. Definiują również konkretne inicjatywy osobiste i zespołowe mające na celu dojrzałe i skuteczne funkcjonowanie w zmienionej rzeczywistości.


Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.

Antoine de Saint-Exupéry