Home Usługi TEAM COACHING
Sobota, 28 marca 2020
EXECUTIVE OUTPLACEMENT
OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY
OUTPLACEMENT GRUPOWY
KOMUNIKACJA I WIZERUNEK PRACODAWCY W ZMIANIE
PRZYWÓDZTWO I NAWIGACJA W ZMIANIE
EXECUTIVE & BUSINESS COACHING
STRATEGIC LEADERSHIP PROFILING
TEAM COACHING
KIEROWANIE KARIERAMI TALENTÓW

DBM Team Coaching

Program DBM Team Coaching, jakim został objęty mój zespół, miał dwa główne cele. Pierwszym z nich była praca nad zespołem jako takim, nad jego kooperacją i wewnętrzną spójnością. Drugim była konieczność uświadomienia, że istnieje coś takiego jak klient wewnętrzny, że jego obsługa, jest równie ważna jak obsługa klienta zewnętrznego. Sukcesem było ustalenie standardów obsługi klienta dostosowanych do dzisiejszych realiów. Team coaching pozwolił nam też na wytworzenie pewnych więzi emocjonalnych pomiędzy członkami zespołu (na co dzień komunikujemy się za pomocą wideokonferencji.)

Marta Krukowska
HR Director Fortum Power and Heat Polska


Jako coachowie DBM, od 16 lat pracujący z zespołami, dostrzegamy wagę jaką liderzy przypisują pracy zespołowej. Ostatecznie to właśnie zgrany i sprawny zespół wciela w życie plany i osiąga cele biznesowe. Rozwój zespołu wymaga na ogół wsparcia z zewnątrz - jego lider ma z natury ograniczoną możliwość moderowania refleksji grupy, występując w podwójnej roli członka i szefa zespołu jednocześnie

DBM Team Coaching prowadzimy dla zespołów:

 

 

Rezultatem DBM Team Coaching są konkretne inicjatywy rozwojowe lub biznesowe - podjęte, wdrożone i monitorowane. Dostosowany w całości do potrzeb zespołu, ujęty w sprawdzone ramy, proces gwarantuje powiązanie celów zespołu z oczekiwaniami jego lidera i potrzebami organizacji finansującej program.

 

Podejście DBM

Istotą DBM Team Coaching jest prowadzenie uczestników do rosnącej świadomości siebie i swojej roli oraz przyjmowania odpowiedzialności za rozwój kompetencji oraz sukces zespołu. Pracę w coachingu zespołowym koncentrujemy wokół czynników sukcesu zespołu wyrażonych modelem DBM TEAM.

 

W DBM Team Coaching ważne miejsce zajmuje lider zespołu jako osoba wpływająca na grupę zgodnie z misją i celami jakie zostały jej powierzone w ramach organizacji. Jako regułę przyjmujemy udział lidera w coachingu kierowanego przez siebie zespołu

 

Metoda i proces DBM Team Coaching

W DBM Team Coaching dostosowujemy struktury i aktywności do dynamiki procesu grupowego, któremu towarzyszymy jako coachowie. Do wykorzystywanych przez nas metod należy coaching perspektyw, GROW, również inne techniki obejmujące coaching relacji, systemowy, wartości czy też trening umiejętności lub mentoring.

Programy DBM Team Coaching, w odróżnieniu od najczęściej spotykanych na rynku wyizolowanych wydarzeń warsztatowych, są procesem obejmującym planową sekwencję wydarzeń:

Zawsze dbamy aby w polu widzenia zespołu pozostawały jego cele biznesowe i efektywność działania, a sam proces nie przekształcał się w rodzaj "grupowej terapii" lub powierzchownego "team buildingu".